Jäseneksi yhdistykseemme?

Maassamme on tällä hetkellä noin 100  kotimaan matkustajalaivaliikennettä harjoittavaa varustamoa, ja niistä 66 , kaikki suurimmat mukaan lukien, kuuluu yhdistykseemme. Yhdistykseemme voi liittyä myös vuokraveneellä operoiva varustamo.

Yhdistyksellä on vakiintunut asema toimialaamme koskevassa lainvalmistelussa, yhteistyössä Traficomin ja muiden valvontaviranomaisten kanssa sekä muussa yleisessä edunvalvonnassa. Yhdistys solmii työntekijäjärjestöjen kanssa alan työehtosopimuksen, joka on alalla yleissitova. Nyt on voimassa kaksivuotinen sopimus, joka alkoitaannehtivasti 1.3.2019.

Yhdistys harjoittaa yhteistä mainontaa ja markkinointia nettisivujensa kautta; www.kesatieonvesitie.fi. Sivuilla on ryhmitelty jäsenet ja heidän yhteystietonsa paikkakunnittain.

Yhdistys pyrkii saamaan jäsenilleen etuja mm. tarvikehankinnoista ja polttoaineesta. Vikingin pelastuslautoilla ja niiden katsastuksilla on jäsenhinta. Myös Maritim Oy myöntää alennuksia jäsenillemme.

Suurimman taloudellisen edun tuo jäsenistöllemme yhteisvakuutus  Oy Gard (Baltic) Ab -yhtiön kautta. Usealla jäsenvarustamollamme jäsenen vakuutuksista saama alennus yksinvakuuttamiseen verrattuna on suurempi kuin yhdistyksemme jäsenmaksu.                                                                                                                          

Jäsenmaksun perusmäärä, 1 – 3 alusta omistavalta varustamolta, on vuonna 2020  500 €. 4-7 alusta omistava varustamo maksaa  1000 € ja 8 tai useampia aluksia omistava varustamo 1500 €.

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi jäsenkokousta, vuosikokous maaliskuussa ja vaalikokous marraskuussa. Yhdistys järjestää myös koulutusta ja viihteellistä yhdessäoloa jäsenistölleen, mm. yhteisiä risteilyjä. Yhdistys on kaksikielinen.

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea oheisella hakemuksella.

Haluaisimme liittyä yhdistyksen jäseneksi