Föreningen

Efter att i över fyrtio år hört till fyra olika rederiföreningar för kust-och insjöpassagerartrafik samlade man 19.11.2004 ihop sina krafter för att bilda en riksomfattande förening som bevakar branschens intressen.
Föreningen är tvåspråkig och till den hör även medlemmar från Åland.

Till föreningen hör för tillfälle 66 rederier, med ca 150 fartyg. Fartygens storlek varierar från hyrbåtar med någon enstaka passagerarplats till 300 passagerares förbindelsebåtar och kustfartyg. Flottans totalkapacitet uppgår till ca 20.000 passagerarplatser.
Fartygen transporterar årligen över tre miljoner passagerare på olika typ av resor.

Rederierna som hör till föreningen sysselsätter enbart i huvudstadsregionen ca 500 personer med ägarna medräknade och i övriga landet totalt åtminstone lika många. Vid sidan av branschens allmänna intressebevakning fungerar föreningen även som arbetsmarknadspart i egenskap av arbetsgivarförening.

En kryssning med våra fartyg är representation, gästfrihet eller rekreation av bästa slag för era kunder, gäster eller för den egna familjen och bekantskapskretsen.
Din hemorts medlemsrederier hittar du lätt på våra hemsidor under ”företag”.


Upplev sommaren till sjöss!