Medlem till vår förening?

Finland har nuförtiden cirka 100 rederier, som sysslar i inrikestrafik med passagerarbåtar, och 66, alla största inklusive hör till vår förening. Rederiet, som operear med hyresbåtar, kan också vara medlem.

Föreningen har befästat sin plats i förberedelse av de lagar, som gäller på vår bransch, i samarbete med Traficom och alla andra bevakande ämbetsmän och i annan almänna förmånsbevakningen.

Föreningen slutar kollektivavtal med arbetarförbundena på branschen och kollektivavtalet är allmäntbindande. Nu är i kraft två-årig avtal, som började 1.3.2019.

Föreningen bedrivar gemensam reklam och marknadsföring via sina internet-sidorna www.kesatieonvesitie.fi. Vid sidorna finns medlemmar och kontaktuppgifter enligt orterna.

Föreningen strävar att få fördelar i leveranser t.ex. av bräsle och andra tillbehör. Livräddningsflottar och  deras besiktningar hos Viking har speciella priser åt medlemmar. Också Maritim Oy has nedre priser åt våra medlemmar.

Den största ekonomiska fördelen får vår medlem med den gemensamförsäkringen i Oy Gard (Baltic) Ab. Många medlemmarna får större fördelen av försäkringen i Gard än de betalar i medlemsavgift.

Grundmedlemsavgift 2020 är 500 €/år, och det betalar rederiet, som har 1 -3 fartyg. Rederiet med 4 – 7 fartyg betalar 1000 € och rederiet med 8 fartyg eller mera betalar 1500 €.

Föreningen har årligen två medlemsmöten, årsmötet i mars och valmötet i november. Föreningen anordnar också utbildning och underhållningsmöten. t.ex. gmensamma kryssningar. Föreningen är tvåspråkig.

Man kan ansöka som föeningens medlem med bifogad ansökan.

Vi vill bli medlemmar i föreningen.