Hygienia- ja väljyystoimenpiteet pakollisiksi liikenteen palveluiden tarjoajille

28.3.2021

Tartuntatautilain muutoksella liikenteen palveluiden tarjoajat velvoitetaan huolehtimaan toiminnassaan toimenpiteistä koronavirustaudin leviämisen estämiseksi. Muutos tuli voimaan 22.2.2021 ja velvoitteet ovat voimassa 30.6.2021 asti.

Aiemmin toimijat ovat toimineet suositusten pohjalta vapaaehtoisesti, mutta nyt toimenpiteet tulevat suoraan lain nojalla pakottaviksi. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on ylläpitää terveyttä ja ehkäistä tartuntojen leviämistä. Yhtenäisiä keinoja käyttämällä varmistetaan, että matkustaminen on turvallista ja liikennejärjestelmä pysyy toimivana.

Velvoitteet koskevat henkilöliikenteen toimijoita, kuten bussi- ja taksiyrityksiä, raideliikenteen harjoittajia, varustamoita ja muita vesiliikenteessä henkilöliikennettä harjoittavia yhtiöitä, lentoyhtiöitä sekä joukkoliikennettä ja muita henkilökuljetuksia järjestäviä tahoja kuljetusten henkilömäärään katsomatta. Velvoitteet koskevat myös satamia, lentoasemia ja matkustajaterminaaleja.

Kiitos teille toimijoille, että olette jo vapaaehtoisesti tehneet paljon terveysturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä vielä tehostamalla voimme lisätä asiakkaiden luottamusta palveluihin.

Katso lisää ->