Kesätie on vesitie
Meri
Järvi EtusivuYhdistysYhteystiedot Liity jäseneksiLiity jäseneksiJäsenille

Risteilypaikkakunta


SUOMEN MATKUSTAJALAIVAYHDISTYS – PASSAGERARFARTYGSFÖRENINGEN I FINLAND RY

Yli neljänkymmenen vuoden aikana kaikkiaan neljään eri yhdistykseen kuuluneet rannikko- ja sisävesialueilla toimivat henkilöliikennevarustamot ovat keskittäneet voimansa 19.11.2004 perustettuun yhteen valtakunnalliseen edunvalvontayhdistykseen. Yhdistys on kaksikielinen ja siihen kuuluu jäseniä myös Ahvenanmaalta.

Yhdistykseen kuuluu nyt 65 varustamoa, jotka operoivat noin 140 aluksella. Muutaman matkustajapaikan vuokraveneistä aina 300 matkustajan yhteysaluksiin ja rannikkoristeilijöihin ulottuvan kaluston kokonaiskapasiteetti on noin 20.000 matkustajapaikkaa. Alukset kuljettavat erityyppisillä matkoilla vuosittain yli kolme miljoonaa matkustajaa.

Yhdistykseen kuuluvat varustamot työllistävät yksinomaan pääkaupunkiseudulla omistajat mukaan lukien noin 500 henkilöä ja muualla maassa yhteensä vähintäänkin saman verran. Toimialan yleisen edunvalvonnan ohella yhdistys toimii myös työmarkkinaosapuolena työnantajayhdistyksen ominaisuudessa.

Risteily aluksillamme on mitä parhainta edustamista, vieraanvaraisuutta tai virkistäytymistä asiakkaillenne, vieraillenne tai vain omalle perheelle sekä muulle lähipiirille. Paikkakunnallasi toimivan tai muutoin lähimmän jäsenvarustamomme löydät helposti kotisivuiltamme kohdasta ”yritykset”.

Tervetuloa risteilemään kauniiseen saaristoomme.

Kesätie on vesitie!
SMLY
  Efter att i över fyrtio år hört till fyra olika rederiföreningar för kust-och insjöpassagerartrafik samlade man 19.11.2004 ihop sina krafter för att bilda en riksomfattande förening som bevakar branschens intressen.
Föreningen är tvåspråkig och till den hör även medlemmar från Åland.

Till föreningen hör för tillfälle 65 rederier, med ca 140 fartyg. Fartygens storlek varierar från hyrbåtar med någon enstaka passagerarplats till 300 passagerares förbindelsebåtar och kustfartyg. Flottans totalkapacitet uppgår till ca 20.000 passagerarplatser.
Fartygen transporterar årligen över tre miljoner passagerare på olika typ av resor.

Rederierna som hör till föreningen sysselsätter enbart i huvudstadsregionen ca 500 personer med ägarna medräknade och i övriga landet totalt åtminstone lika många. Vid sidan av branschens allmänna intressebevakning fungerar föreningen även som arbetsmarknadspart i egenskap av arbetsgivarförening.

En kryssning med våra fartyg är representation, gästfrihet eller rekreation av bästa slag för era kunder, gäster eller för den egna familjen och bekantskapskretsen.
Din hemorts medlemsrederier hittar du lätt på våra hemsidor under ”företag”.

Upplev sommaren till sjöss!
SMLYSuomen Matkustajalaivayhdistys ry
Kotisivut: Ultimira